วันอังคารที่ 23  มกราคม 2561
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 

เชิญเข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมทางวิชาการ

เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแล
       ผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด”

        (Advanced Technique in ECG interpretation
         and Critical Cardiovascular Nursing)

            ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสะสมได้ 22.5 หน่วยคะแนน

ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

Download ระเบียบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนแล้ว 19 Jan 61

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครื่องมือแพทย์สําหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

“หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์”
  


เรื่อง "เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง"
         (Essential Medical Equipment for Technicians) รุ่นที่ 4

            ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561     

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ
 

View My Stats