วันเสาร์ที่ 3  ธันวาคม 2559
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครื่องมือแพทย์สําหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

“หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์”
  


เรื่อง "การบริหารจัดการและการ ทดสอบเครื่องมือแพทย์"
          (Medical Equipment Management and Testing)

            ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2560     

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ

 

View My Stats