วันพุธที่ 26  กันยายน 2561
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ   รุ่นที่ 38

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 38  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–9 พฤศจิกายน 2561   

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

หมายเหตุ : ปิดรับสมัครแล้วครับ

Download ระเบียบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมรุ่นที่ 38 ณ.วันที่ 19-09-2561


เชิญเข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมทางวิชาการ

เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแลผู้ป่วยวิกฤต
       ระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด” รุ่นที่ 2

        (Advanced Technique in ECG interpretation
         and Critical Cardiovascular Nursing)

            ระหว่างวันที่ 18-21 ธันวาคม 2561

สามารถสะสมได้ 22.5 หน่วยคะแนน

ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

Download ระเบียบการ

 

View My Stats