วันเสาร์ที่ 22  ตุลาคม 2559
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ  รุ่นที่ 34

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 34  ระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2559   

*** หมายเหตุ     รุ่นที่ 34  ปิดรับสมัครแล้วครับ  (24/06/2559)

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม รุ่นที่ 34
ตารางการอบรม รุ่นที่ 34
 

View My Stats