วันพฤหัสบดีที่ 19  เมษายน 2561
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ   รุ่นที่ 37, 38

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 37  ระหว่างวันที่ 4–15 มิถุนายน 2561   

          รุ่นที่ 38  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–9 พฤศจิกายน 2561   

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียน Online
Download ระเบียบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
 

View My Stats