วันพฤหัสบดีที่ 28  กรกฎาคม 2559
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 

เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ 

การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ (ครั้งที่ 28)

เรื่อง พัฒนาการการดูแลผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้อง"
         (28 th ThaiBMI : Update Critical Care & Related
          Medical Equipment)

            ระหว่างวันที่ 4 – 5 สิงหาคม 2559

ณ ห้องประชุมกรุงเทพบอลรูม โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ 10700

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Download ระเบียบการ

เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ  รุ่นที่ 34

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 34  ระหว่างวันที่ 10 – 21 ตุลาคม 2559   

*** หมายเหตุ     รุ่นที่ 34  ปิดรับสมัครแล้วครับ  (24/06/2559)

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

Download ระเบียบการ
 

View My Stats