วันพฤหัสบดีที่ 22  มีนาคม 2561
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเครื่องมือแพทย์สําหรับช่างและผู้ดูแลเครื่องมือแพทย์

“หลักสูตรระยะสั้น 1 สัปดาห์”
  


เรื่อง "เครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับช่าง"
         (Essential Medical Equipment for Technicians) รุ่นที่ 4

            ระหว่างวันที่ 26-30 มีนาคม 2561     

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ปิดรับสมัครแล้วครับ (9 มีนาคม 2561)
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรม
วันที่ 20 มีนาคม 2561

เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ   รุ่นที่ 37, 38

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

          รุ่นที่ 37  ระหว่างวันที่ 4–15 มิถุนายน 2561   

          รุ่นที่ 38  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม–9 พฤศจิกายน 2561   

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลงทะเบียน Online
Download ระเบียบการ
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรม
 

View My Stats