วันเสาร์ที่ 16  ธันวาคม 2560
 
 
 
 
 
Guest Book
Administration
Products
Academic
Conference
Training
Webboard
About Us
 
 
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันชีวโมเลกุลฯ
Web Mail Mahidol
Intranet ST
Plugins for WEB
E-Book
Link Engineer
Research Group
 
 
 
You are the visitor
Biomedical number
 
         
 
  ::    ยินดีต้อนรับสู่...  Home page ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์   สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล   มหาวิทยาลัยมหิดล    ::    
 
 

เชิญเข้าร่วมอบรม  โครงการอบรมทางวิชาการ

เรื่อง “เทคนิคขั้นสูงในการแปลผลคลื่นอีซีจีและการดูแล
       ผู้ป่วยวิกฤตระบบไหลเวียนเลือดและผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด”

        (Advanced Technique in ECG interpretation
         and Critical Cardiovascular Nursing)

            ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถสะสมได้ 22.5 หน่วยคะแนน

ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส ดี อเวนิว
ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร

Download ระเบียบการ

เชิญเข้าร่วมการอบรมสัมมนาวิชาการ   รุ่นที่ 36

เรื่อง “การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยภาวะวิกฤติสำหรับพยาบาล”

            ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560   

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ สิรินทร์ พิบูลนิยม
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

View My Stats