ที่อยู่

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02-441-9350, 02-441-9742 แฟกซ์ 02-441-0193